Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Nam Dinh Steel wire & Netting Joint Stock Company

Winesco

Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Địa chỉ: 116 Nguyễn Văn Trỗi - TP. Nam Định

Điện thoại: 02283 863 153

Fax: 02283 843 765

Email: cpluoithepnd@gmail.com

Website: http://winesco.vn

Những trường có dấu (*) là bắt buộc.

Đối tác - Khách hàng