Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Nam Dinh Steel wire & Netting Joint Stock Company

Winesco
WINESCO: Tạo chữ tín trên thương trường

WINESCO: Tạo chữ tín trên thương trường

21-07-2019 15:17:24

Vốn là doanh nghiệp nhà nước, quy mô nhỏ với chức năng mạ gia công các chi tiết, linh kiện, trước những đòi hỏi của thị trường, Công ty Cổ phần Dây lư...

Đoàn thanh niên về Quê hương - Biển đảo

Đoàn thanh niên về Quê hương - Biển đảo

30-10-2016 15:22:06

Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/ 03/ 2016. Nhằm tạo điều kiện chăm lo sức khỏe đời sống, tinh thần và phong trào hành động thiết thực cho Đoàn...