Công ty Cổ Phần Dây lưới thép Nam Định hoạt động sản xuất và kinh doanh chủ yếu là dây thép mạ kẽm, dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC, dây thép gai, lưới B40, lưới B41, lưới hàn, lưới lục giác, lưới ô vuông nan sóng và rọ đá, rồng đá, thảm đá tạo việc làm cho hơn 350 lao động. Với trang thiết bị nhập ngoại đồng bộ từ các nước công nghiệp tiên tiến cùng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, công nhân lành nghề, các sản phẩm của Công ty đều đạt chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với việc chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

      Nhằm thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ - PCCN, Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, thiết lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên bố trí ở tất cả các bộ phận sản xuất. Hàng năm, Hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên được kiện toàn, duy trì hoạt động nề nếp, hiệu quả theo nội quy, quy chế. Ngay từ đầu năm, Hội đồng bảo hộ lao động tham mưu với Ban giám đốc Công ty xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp ATVSLĐ - PCCN, xây dựng và hoàn thiện nội quy, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Hội đồng bảo hộ lao động phân công cụ thể cho từng thành viên thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ ở các tổ sản xuất, đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân, các thiết bị an toàn và kịp thời khắc phục các thiếu sót, loại bỏ nguy cơ mất an toàn lao động. Công ty thường xuyên tuyên truyền nội quy lao động, nội quy, quy chế làm việc cũng như công tác ATVSLĐ - PCCN tới từng cán bộ, nhân viên, người lao động. Qua đó đã giúp người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ môi trường làm việc an toàn, tránh chủ quan, thiếu thận trọng gây hậu quả cho sức khỏe, tính mạng của mình, đồng nghiệp và thiệt hại tài sản của doanh nghiệp. Trong công tác ATVSLĐ, Công ty thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ; lắp đặt và bổ sung các biển báo PCCN, nội quy lao động, quy trình vận hành máy an toàn, phương tiện chữa cháy, thiết bị an toàn lao động, thông tin về các yếu tố nguy hiểm, có hại và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc cho người lao động. Toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất của Công ty và tại các phân xưởng sản xuất đều được lắp đặt bảng chỉ dẫn về ATVSLĐ. Đặc biệt với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, Công ty thực hiện nghiêm túc quy định khai báo với cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng và định kỳ kiểm định, đảm bảo an toàn sản xuất. Để đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân trong quá trình lao động, hằng năm Công ty cấp phát đầy đủ các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân theo yêu cầu công việc như: quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ lao động, giày, ủng, khẩu trang, kính…; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và tu sửa máy móc, thiết bị, vệ sinh nhà xưởng. Định kỳ hằng năm, Công ty đều tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể cán bộ, người lao động. Nội dung tập huấn gồm: nội quy, quy chế ATVSLĐ của Công ty; các yếu tố nguy hiểm, độc hại có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa; cách xử lý tình huống thường gặp và phương pháp sơ cứu người bị nạn… Qua đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện các biện pháp ATVSLĐ cho người lao động. Riêng đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, vận hành máy có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ được học khóa huấn luyện ATVSLĐ. Bên cạnh đó, Công ty thành lập đội PCCC gồm các thành viên ở tất cả các bộ phận sản xuất; xây dựng phương án và triển khai các biện pháp PCCN; trang bị 30 bình chữa cháy và các thiết bị, dụng cụ PCCC khác... Ngoài ra, Công ty thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về ATVSLĐ như tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động, chăm sóc y tế thường xuyên, trang bị phương tiện, kỹ thuật y tế, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật theo đúng quy định của Nhà nước, đo kiểm môi trường lao động. Mỗi năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng đầu tư các trang thiết bị an toàn lao động, PCCN, bảo hộ lao động, tổ chức tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN và các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động. Hằng năm, Công ty luôn Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN, Công ty đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, chăng treo băng rôn pa nô, khẩu hiệu tại khu vực sản xuất nâng cao nhận thức của người lao động về ATVSLĐ - PCCN; tổ chức thi viết về ATVSLĐ - PCCN trong toàn Công ty; tổ chức tổng vệ sinh nhà xưởng, ký cam kết đảm bảo ATVSLĐ-PCCN…

     Với sự quan tâm, đầu tư và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, Công ty Cổ Phần Dây lưới thép Nam Định đã xây dựng môi trường lao động khá thuận lợi, tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh phát triển./.