Hoà chung trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/ 3/ 1931 – 26/ 3/ 2015) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhằm động viên khích lệ tinh thần lao động sản xuất kinh doanh của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên trong Công ty, được sự cho phép của Ban lãnh đạo Công ty; BCH Đoàn TNCS HCM Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định tổ chức Đêm lửa trại với chủ đề Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo.

      Đêm lửa trại sẽ thổi bùng lên trong tim mỗi người ngọn lửa nhiệt tình, niềm say mê nghề nghiệp, lòng tin yêu Công ty để chúng ta cùng nắm tay nhau, kết thành sức mạnh tập thể, chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Công ty, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.

      Đây cũng là dịp tuyên truyền giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên, khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên tình yêu nước, yêu quê hương, gắn bó với Đoàn và nhen nhóm trong lòng mình khát vọng cống hiến nhiều hơn nữa.

      Với niềm tin yêu dành cho thanh niên, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm tạo mọi điều kiện để Đêm lửa trại thanh niên năm 2015 được diễn ra long trọng và ấm cúng.

     Tham gia với tinh thần thân ái và đoàn kết, nhiệt tình đóng góp khả năng và năng lực của mình vào các nội dung của Đêm lửa trại.

     Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự.

     Luôn thể hiện lòng mến khách, tác phong lịch sự, ứng xử văn hóa, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định.

Hoà chung trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/ 3/ 1931 – 26/ 3/ 2015) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhằm động viên khích lệ tinh thần lao động sản xuất kinh doanh của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên trong Công ty, được sự cho phép của Ban lãnh đạo Công ty; BCH Đoàn TNCS HCM Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định tổ chức Đêm lửa trại với chủ đề Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo.

      Đêm lửa trại sẽ thổi bùng lên trong tim mỗi người ngọn lửa nhiệt tình, niềm say mê nghề nghiệp, lòng tin yêu Công ty để chúng ta cùng nắm tay nhau, kết thành sức mạnh tập thể, chung sức, chung lòng vì sự phát triển của Công ty, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.

      Đây cũng là dịp tuyên truyền giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên, khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên tình yêu nước, yêu quê hương, gắn bó với Đoàn và nhen nhóm trong lòng mình khát vọng cống hiến nhiều hơn nữa.

      Với niềm tin yêu dành cho thanh niên, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm tạo mọi điều kiện để Đêm lửa trại thanh niên năm 2015 được diễn ra long trọng và ấm cúng.

     Tham gia với tinh thần thân ái và đoàn kết, nhiệt tình đóng góp khả năng và năng lực của mình vào các nội dung của Đêm lửa trại.

     Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự.

     Luôn thể hiện lòng mến khách, tác phong lịch sự, ứng xử văn hóa, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định.