Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Nam Dinh Steel wire & Netting Joint Stock Company

Winesco
Dây thép gai

Dây thép gai

Dây thép gai

Dây đan lõi thép theo tiêu chuẩn mác SWRM 12: SWRM 15 hoặc tương đương

Mạ kẽm TCVN 2053 : 1993

Đường kính sợi trục là Ø 2,5 mm: Ø 3,0 mm. Đường kính Dây gai là Ø 2,0mm: Ø 2,5 mm. Khối lượng chuộn từ 10 kg đến 30 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng

 

Dùng làm vòng rào bảo vệ, tường rào bảo vệ trong các công trình xây dựng, an ninh quốc phòng và dân dụng khác.

STTLoại sản phẩmDây trụcDây gaikg/cuộn
1Gai 7

2,7

1,7

 
2Gai 8

2,5

2,0 
3Gai 10

2,5

2,0 
4Gai 303,02,5 

  - Trên mỗi cuộn gai chỉ có một nhãn tem duy nhất có ghi đầy đủ thông tin khối lượng, ngày sản xuất, nơi sản xuất, dấu hiệu kiểm tra chất lượng