Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định thành lập ngày 30/ 11/ 1984 đến nay đã được 31 năm. Nhiều năm qua Công ty luôn là lá cờ đầu trong lao động sản xuất kinh doanh của tỉnh nhà. Để đạt được kết quả thành công đó là sự lao động sáng suốt của Ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể, CBCNV nói chúng và cán bộ công đoàn nói riêng, đã thấu hiểu và quan tâm tới đời sống của CBCNV – NLĐ trong Công ty. Để biểu dương sự nỗ lực, siêng năng, đam mê học tập và ý trí vượt khó vươn lên của các cháu, nhằm khuyến khích động viên thúc đẩy và phát huy năng lực của các em. Hàng năm Công ty luôn có những món quà tinh thần để tặng cho các cháu nhằm động viên các cháu hăng say học tập, rèn luyện ý chí vươn tới thành tích cao trong học tập để ba mẹ yên tâm công tác xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh