Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Nam Dinh Steel wire & Netting Joint Stock Company

Winesco
Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định với trang thiết bị nhập ngoại đồng bộ từ các nước công nghiệp hiện đại cùng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, công nhân lành nghề đã làm ra các sản phẩm có chất lư...

Người đảng viên đam mê sáng tạo

Người đảng viên đam mê sáng tạo

13-03-2015 22:27:20

Tại hội nghị gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức năm 201...