Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định giữ vừng ổn định để phát triển

Năm 2005, là thời điểm khó khăn nhất của Cty cổ phần dây lưới thép Nam Định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phải ngừng lại một tháng, do người lao động bức xúc về việc thực hiện chế độ chính...